Societatea Academica de Medicina a Familiei (SAMF)
Societatea Academica de Medicina a Familiei (SAMF), infiintata sub egida Academiei de Stiinte Medicale din Romania, promoveaza si sustine la cel mai inalt nivel probleme dintre cele mai diverse ale medicului de familie, de natura stiintifica si profesionala.
Scopul SAMF
Scopul SAMF consta în crearea unui cadru organizatoric adecvat pentru toti specialistii din cadrul specialitatii Medicina de Familie, precum si pentru alti specialisti ale caror preocupari au legatura cu aceasta specialitate, in vederea ridicarii continue a nivelului profesional si stiintific, precum si pentru sustinerea actiunilor de mentinere si imbunatatire a sanatatii publice din România.
Obiectivele SAMF
 • Obiectivele SAMF, necesare realizarii scopului acesteia, sunt urmatoarele:
 • Promovarea schimbului de informatii, publicatii, specialisti, cooperarea cu organizatii si organisme similare din tara si din strainatate.
 • Organizarea de congrese si conferinte, simpozioane, reuniuni locale si regionale, pe teme medicale, cu invitarea medicilor interesati, dar si a unor specialisti si personalitati marcante.
 • Organizarea anuala, in luna octombrie, a Conferintei Nationale de Medicina a Familiei, cu invitarea tuturor medicilor specialisti in medicina de familie, a specialistilor si a personalitatilor din acest domeniu, din tara si strainatate.
 • Organizarea de cursuri de instruire si perfectionare pentru medicii specialisti în MF.
 • Organizarea de cursuri la distanta.
 • Difuzarea si raspandirea informatiilor stiintifice.
 • Facilitarea participarii membrilor SAMF la manifestari stiintifice internationale.
 • Editarea revistei oficiale a SAMF: PRACTICA MEDICALA.
 • Elaborarea de ghiduri de practica medicala.
 • Elaborarea de lucrari de specialitate destinate invatamantului universitar si postuniversitar.
 • Tiparirea unor volume continand lucrarile prezentate cu ocazia manifestarilor stiintifice din tara organizate de SAMF.
 • Crearea unui centru de documentare de specialitate si realizarea unor metode moderne de investigare bibliografica.
 • Promovarea cooperarii si comunicarii eficiente cu institutii guvernamentale si nonguvernamentale.
 • Promovarea cooperarii active cu Academia de Stiinte Medicale, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul Sanatatii, colegiile medicilor din Romania, casele de asigurari de sanatate.
 • Imbunatatirea normelor de etica in practicarea profesiei si in cercetare, precum si implementarea acestora.
 • Sprijinirea nucleelor de cercetare din tara.
 • Acordarea unor premii ale societatii pentru lucrarile valoroase in domeniu.
 • Acordarea unor burse pentru tinerii medici cu preocupari deosebite.
 • Colaborarea cu organele administrative, legislative si juridice pentru stabilirea normelor de practica admise in tara.
 • Afilierea la organismele internationale de profil.
 • Atragerea de programe si finantari, sub forma de donatii, subventii, contributii, sponsorizari, taxe, cotizatii pentru prestatii si asistenta, in vederea cresterii calitatii specialitatii de medicina familiei in Romania.