ANUNȚ
În perioada 25-28 octombrie s-a desfășurat la București
Conferința Națională de Medicina Familiei a SAMF
– Societatea Academică de Medicina Familiei.
Începând cu data de 27 octombrie a.c. Președinția societății este asigurată de către
Prof. Dr. Viorela ENĂCHESCU (Președinte)
și de către Conf. Dr. Mihaela Adela IANCU (Past-President)

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC

Biroul Național de Coordonare

Președinția Societății
Prof. Dr. Viorela ENĂCHESCU – Președinte
Conf. Dr. Mihaela Adela IANCU – Past-President

Președinți Fondatori
Prof. Dr. Adrian RESTIAN
Prof. Dr. Dumitru MATEI

Redactor Șef RJMP
Acad. A. V. CIUREA (București)

Vicepreședinți
Șef Lucr. Dr. Adriana Lavinia CIOCA (Sibiu)
Conf. Dr. Elena Adorata COMAN (Iași)
Șef Lucr. Dr. Laura Maria CONDUR (Constanța)
Prof. Dr. Roxana FOLESCU (Timișoara)
Conf. Dr. Constantin KAMAL (Craiova)
Prof. Dr. Polliana Mihaela LERU (București)
Prof. Dr. Liana Mioara MOȘ (Arad)
Conf. Dr. Andrea Elena NECULAU (Brașov)
Șef Lucr. Dr. Eugenia Voica POP (Oradea)
Conf. Dr. Aida PUIA (Cluj-Napoca)
Prof. Dr. Ana Maria Alexandra STĂNESCU (București)
Conf. Dr. Andreea VARGA (Târgu Mureș)
Prof. Dr. Doina Carina VOINESCU (Galați)

Secretar General
Dr. Mihai-Cristian POPESCU (București)

 

Consiliul Executiv

Biroul permanent

Prof. Dr. Viorela ENĂCHESCU
Conf. Dr. Mihaela Adela IANCU
Conf. Dr. Andrea Elena NECULAU
Dr. Emanuela MERCORE-HUȚANU
Dr. Mihai-Cristian POPESCU

 

Membri de Onoare

Prof. Dr. Elena ARDELEANU (Timișoara)
Dr. Dorin BEGHER (Arad)
Prof. Dr. Luminița BELDEAN (Sibiu)
Dr. Valer BISTRICEANU (Buzău)
Conf. Dr. Doina FELEA (Iași)
Dr. George HABER (Sebeș)
Prof. Dr. Eugeniu ILICEA (Constanța)
Prof. Dr. Afilon JOMPAN (Arad)
Prof. Dr. Pal Istvan KIKELI (Targu Mureș)
Prof. Dr. Silvia MĂTĂSARU (Iași)
Prof. Dr. Sabin OPREA (Cluj-Napoca)
Conf. Dr. Viorel PÂRVULESCU (Craiova)
Prof. Dr. Rodica PETROVANU (Iași)
Prof. Dr. Georgeta SINIȚCHI (Iași)
Conf. Dr. Răzvan ȘUȘAN (Timișoara)
Prof. Dr. Ioan ȚILEA (Târgu Mureș)

 

Membri de Onoare Asociați

Dr. Viorel ALEXANDRESCU (București) – epidemiologie
Conf. Dr. Andra BĂLĂNESCU (București) – reumatologie
Prof. Dr. Ioan CERNĂTESCU (București) – pneumologie
Prof. Dr. Mircea CINTEZĂ (București) – cardiologie
Dr. Carmen CIOFU (București) – pediatrie
Conf. Dr. Adrian COSTACHE (București) – ultrasonografie
Prof. Dr. Floarea DAMASCHIN (Constanta) – igiena și ecologie
Prof. Dr. Mircea DICULESCU (București) – hepato-gastroenterologie
Prof. Dr. Dimitrie DRAGOMIR (București) – pediatrie
Prof. Dr. Dumitru Constantin DULCAN (București) – neurologie
Prof. Dr. Adrian GEORGESCU (București) – pediatrie
Prof. Dr. Ioan GHERGHINA (București) – pediatrie
Prof. Dr. Dan-Dominic IONESCU (Craiova) – cardiologie
Prof. Dr. Ruxandra IONESCU (București) – reumatologie
Acad. C. IONESCU-TÎRGOVIȘTE (București) – diabet, nutriție, metabolism
Prof. Dr. Nicolae IORDACHE (București) – chirurgie
Conf. Dr. Mircea MANUC (București) – gastroenterologie
Prof. Dr. Constantin MARICA (București) – pneumoftiziologie
Prof. Dr. Dimitrie NANU (București) – obstetrică-ginecologie
Prof. Dr. Adriana Sarah NICA (București) – balneo-fiziokinetoterapie
Conf. Dr. Denisa PREDEȚEANU (București) – reumatologie
Prof. Dr. Codruț SARAFOLEANU (București) – ORL