Manuscrisele vor fi primite la redactie obligatoriu atit ca attachement word la e-mail (pe adresa redactia@amaltea.ro), si/sau ca manuscris (pe adresa redactiei: Str. Iancu Capitanu Nr. 42, cod 021364, Bucuresti, Romania) in 2 exemplare, insotit obligatoriu de o disketa sau CD. Prelucrarile foto profesionale, scanarile, refacerea graficelor – daca este cazul – revin in sarcina redactiei.

Manuscrisul va fi inregistrat imediat, iar numarul de inregistrare va fi comunicat in timpul cel mai scurt autorilor prin e-mail.

Nota: Este obligatoriu ca autorii sa trimita adresa de e-mail de corespondenta.

Dupa primirea manuscrisului, autorul-corespondent va primi un scurt e-mail de confirmare de primire in care se mentioneaza numarul de inregistrare, data primirii manuscrisului si faptul ca manuscrisul a fost inaintat editorului de subiect (acel membru al Consiliului Editorial cu specialitatea respectiva). Redactorul-sef sau redactorii sefi adjuncti repartizeaza manuscrisul editorilor de subiect.

Atributiile initiale ale editorului de subiect constau in verificarea faptului daca manuscrisul corespunde cerintelor de redactare.

- In cazul in care manuscrisul nu corespunde cerintelor, editorul de subiect trimite un scurt e-mail autorului-corespondent in care ii cere sa refaca manuscrisul conform cerintelor redactionale.

- In cazul unor erori grave de continut si/sau redactare, manuscrisul va fi respins ab initio de catre redactorul-sef.

- In cazul in care manuscrisul corespunde de la inceput cerintelor redactionale, editorul de subiect alege 2 peer-review-eri (fie dintre cei deja acreditati de revista, fie pe baza noilor propuneri, caz in care trimite redactorului-sef propunerea/propunerile pentru a li se trimite scrisoarea de acceptare a calitatii de review-er oficial al revistei), dintre care care unul este obligatoriu sa fie din alt centru universitar decat autorii manuscrisului.

Nota: Se va folosi in acest sens baza de date privind potentialii peer-review-eri, plus noile propuneri.

Eventualele contraindicatii de review-eri cerute de autori vor trebui onorate de catre redactie.

Editorul de subiect (sau redactia la solicitarea editorului de subiect) trimite prin email peer-reviewer-ului scrisoarea tip de solicitare (in care i se solicita un review in termen de 2 saptamani), insotita de manuscris.

Decizia review-erilor (acceptare fara modificari, acceptare cu modificari majore/minore, respingere) va fi comunicata imediat prin e-mail autorului-corespondent de catre editorul de subiect (mesajul va fi trimis in cc si catre redactia@amaltea.ro).

In cazul acceptarii cu modificari a manuscrisului, comentariile anonimizate ale review-erilor vor fi trimise odata cu decizia review-erilor si o luare de pozitie a editorului de subiect, care va sintetiza opiniile reviewer-ilor.

Autorul-corespondent are obligatia ca in termen de 4 saptamini sa trimita varianta modificata a manuscrisului (in conditiile de trimitere initiale, specificind numarul de inregistrare initial al manuscrisului urmat de “.R1”), impreuna cu o scrisoare/document Word ca attachement la un e-mail in care raspunde punct-cu-punct comentariilor review-erilor, (mailul este adresat editorului de subiect + cc redactiei: editor@maedica.ro) aratand felul in care a modificat manuscrisul.

Editorul de subiect va inainta raspunsul autorului-corespondent catre peer-review-eri. In cazul in care review-erii se declara multumiti de raspunsul autorului-corespondent, vor trimite editorului de subiect decizia de acceptare spre publicare in forma revizuita a manuscrisului (“.R1”).

In cazul in care peer-reviewer-ii considera ca raspunsul autorului-corespondent este numai partial multumitor, vor cere, printr-un comentariu punct-cu-punct, o revizie suplimentara a manuscrisului (caz in care manuscrisul va primi terminatia “.R2”), procesul redactional urmind acelasi traseu ca la prima revizie.

In cazul in care peer-review-erii considera ca, fie la prima, fie la a doua revizie, autorul-corespondent nu a raspuns deloc/a raspuns nesemnificativ sau necorespunzator la cerintele de revizie, vor lua decizia de nepublicare, care va fi comunicata de catre editorul de subiect.

O data luata decizia de acceptare spre publicare de catre revieweri, decizia va fi comunicata in sedinta redactionala la toti membrii Consiliului Editorial, in care se arata ca articolul din attach a fost acceptat). In aceasta sedinta se va stabili gradul de prioritate al manuscrisului, functie de urmatoarele criterii:

• opiniile revieweri-lor
• nici un autor nu trebuie sa aiba 2 articole in acelasi numar al revistei (ca prim autor)
• gradul de acoperire al diferitelor sectiuni ale revistei

Tine cont de urmatoarele protocoale: